نمونه سوالات آزمون علوم تجربی  پایه ششم ابتدایی به دو صورت  pdf  و  word

سوالات هم به صورت pdf , هم به صورت word  در اختیار شما است .


فایل PDF سوالات علوم تجربی ششم ابتدایی نوبت اول 91

فایل   PDFسوالات  علوم ششم  نوبت اول 92

فایل wordسوالات علوم تجربی ششم ابتدایی نوبت اول 91
فایل word سوالات علوم ششم نوبت اول 92