آموزش ریاضی ششم ابتدایی ، مفاهیم و دانستنی های معلم ، روش تدریس درس به درس ریاضی ششم ابتدایی ، حل فعّالیّت ها ، کار در کلاس ها ،  تمرین ها و حل مسائل فصل اوّل ریاضی ششم ( کسر متعارفی)

در ادامه مطلب مشاهده کنید.


درس اول کسر و عدد مخلوط

درس دوم مقایسه و ساده کردن کسرها

راهبرد حل مسئله و پاسخ مساله ها  (راهبرد حل مساله با رسم شکل)

درس سوم جمع و تفریق کسر ها

درس چهارم :ضرب و تقسیم کسرها

نمونه سوالات ارزشیابی