آموزش ریاضی ششم ابتدایی ، مفاهیم و دانستنی های معلم ، روش تدریس درس به درس ریاضی ششم ابتدایی ، حل فعّالیّت ها ، کار در کلاس ها ،  تمرین ها و حل مسائل فصل دوم اعداد اعشاری صفحه 20 تا 40 کتاب  ریاضی ششم

 

در ادامه مطلب مشاهده کنیددرس اول اعداد اعشاری

درس دوم جمع ، تفریق و ضرب اعداد اعشاری

راهبرد حل مسئله و پاسخ مساله ها

درس سوم تقسیم یک عدد بر عدد طبیعی

درس چهارم تقسیم یک عدد به عدد اعشاری

نمونه سوالات ارزشیابی