آموزش ریاضی ششم ابتدایی ، مفاهیم و دانستنی های معلم ، روش تدریس درس به درس ریاضی ششم ابتدایی ، حل فعّالیّت ها ، کار در کلاس ها ،  تمرین ها و حل مسائل فصل سوم اندازه گیری طول و زاویه  صفحه 41 تا 60 کتاب  ریاضی ششم

 

در ادامه مطلب مشاهده کنید


درس اول اندازه گیری طول

درس دوم فاصله

راهبرد حل مسئله و پاسخ مساله ها

درس سوم مقایسه و اندازه گیری زاویه ها

درس چهارم انواع زاویه ها

نمونه سوالات ارزشیابی