آموزش گام به گام ریاضی ششم ابتدایی ، مفاهیم و دانستنی های معلم ، روش تدریس درس به درس ریاضی ششم ابتدایی ، حل فعّالیّت ها ، کار در کلاس ها ،  تمرین ها و حل مسائل فصل چهارم  عدد های تقریبی  صفحه 61 تا 80 کتاب  ریاضی ششم

 

در ادامه مطلب مشاهده کنید


درس اول عدد های تقریبی قطع کردن

درس دوم عددهای تقریبی - با روش گرد کردن

راهبرد حل مسئله و پاسخ مساله هافصل چهارم

درس سوم نمایش عدد های تقریبی روی محور اعداد

درس چهارم محاسبات تقریبی و ترتیب انجام عملیات

نمونه سوالات ارزشیابی