آموزش ریاضی ششم ابتدایی ، مفاهیم و دانستنی های معلم ، روش تدریس درس به درس ریاضی ششم ابتدایی ، حل فعّالیّت ها ، کار در کلاس ها ،  تمرین ها و حل مسائل فصل هفتم اندازه گیری سطح و حجم  صفحه 121 تا 140 کتاب  ریاضی ششم

در ادامه مطلب مشاهده کنید نوشته شده توسط اسمعیل احمدی کامل تر از همه (غیر تکراری)


درس اول مقایسه و اندازه گیری سطح

درس دوم مساحت شکل های هندسی