آموزش ریاضی ششم ابتدایی ، مفاهیم و دانستنی های معلم ، روش تدریس درس به درس ریاضی ششم ابتدایی ، حل فعّالیّت ها ، کار در کلاس ها ،  تمرین ها و حل مسائل فصل هشتم مختصّات و عددهای صحیح  صفحه 141تا 160 کتاب  ریاضی ششم

در ادامه مطلب مشاهده کنید 


درس اول محور مختصات

درس دوم تقارن و مختصاتکامل تر از قبل

راهبرد حل مسئله و پاسخ مساله ها

درس سوم

درس چهارم

نمونه سوالات ارزشیابی