تبریک شروع بهار تعلیم و تربیت 97-1396

دانش آموزان عزیر   ، والدین ارجمند   و معلمان ارزشمند

شروع سال تحصیلی جدید بر شما گرامی و مبارک باد.

 

والدین محترم

کمک به دانش آموزان را از ابتدای سال تحصیلی با فاصله مناسب شروع فرمایید . و فشرده برای یک ماه آخر سال قرار نگیرد.

 

بیستم آذرماه
/ 0 نظر / 135 بازدید