معلم خصوصی ریاضی دوره ابتدایی در شهر تهران و دیگر دروس ابتدایی و مولف بخشی از کتاب معلم ریاضی ششم

تدریس خصوصی ریاضیات دوره ابتدایی از اول ابتدایی تا ششم در شمال و شمال غرب تهران

عضو گروه ریاضی دفتر تالیف کتاب های درسی

معلم رسمی آموزش و پرورش منطقه 2 تهران

فوق لیسانس آموزش ابتدایی از دانشگاه علامه طباطبا یی تهران

معلم مدارس خارج از کشور در سال های 91 تا 93

انتخاب بهترین ها حق مسلم شما است.

/ 3 نظر / 116 بازدید